• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  Całodobowe świadczenia zdrowotne dla osób przewlekle chorych

 • Przychodnia
  Przychodnia

  Poradnia lekarza rodzinnego oraz poradnie specjalistyczne

 • Rehabilitacja
  Rehabilitacja

  Bogata oferta rehabilitacji ambulatoryjnej i w domu pacjenta

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Nurs-Klinik jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem przede wszystkim leczenie, opiekę i pielęgnację oraz rehabilitację wobec osób, u których został zakończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia wobec osób, u których został zakończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia  zachowawczego lub operacyjnego ale ze względu na stan zdrowia oraz powstałe deficyty w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego wymagają profesjonalnej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego.

Dla naszych pacjentów oferujemy :

 • Opiekę sprawowaną przez pielęgniarki i opiekunki medyczne,
 • Opiekę lekarską,
 • Pełną rehabilitację medyczną,
 • Leczenie farmakologiczne,
 • Leczenie żywieniowe,
 • Zapewnienie konsultacji specjalistycznych,
 • Zapewnienie badań diagnostycznych,
 • Ustalenie i stosowanie diety,
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie i w warunkach środowiska domowego.

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO ZOL

 

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest przedsiębiorstwem Nurs-Klink Zespół Opieki Długoterminowej, Rehabilitacji i POZ
 2. Zgodę na przyjęcie chorego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje dyrektor Nurs-Klinik,
 3. Kierownik/koordynator Zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację medyczną kwalifikują pacjenta do objęcia opieką długoterminową.

 

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZOL:

 

 1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ pielęgnacyjno-opiekuńczego,
 2. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ pielęgnacyjno-opiekuńczego,
 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
 4. Kwalifikacja wg. Skali Barthel.

 

Zapraszamy do naszych oddziałów ZOL:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. bł. Karoliny Kózki w Wał-Rudzie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego w Przybysławicach

 

Nurs-Klinik_(0).jpgNurs-Klinik_(1).jpgNurs-Klinik_(10).jpgNurs-Klinik_(12).jpgNurs-Klinik_(14).jpgNurs-Klinik_(15).jpgNurs-Klinik_(15b).jpgNurs-Klinik_(16).jpgNurs-Klinik_(17).jpgNurs-Klinik_(18).jpgNurs-Klinik_(19).jpgNurs-Klinik_(2).jpgNurs-Klinik_(20).jpgNurs-Klinik_(21).jpgNurs-Klinik_(3).jpgNurs-Klinik_(4).jpgNurs-Klinik_(5).jpgNurs-Klinik_(6).jpgNurs-Klinik_(7).jpgNurs-Klinik_(8).jpgRehabilitacja_czchow_1.jpgRehabilitacja_czchow_10.jpgRehabilitacja_czchow_11.jpgRehabilitacja_czchow_12.jpgRehabilitacja_czchow_2.jpgRehabilitacja_czchow_3.jpgRehabilitacja_czchow_4.jpgRehabilitacja_czchow_5.jpgRehabilitacja_czchow_6.jpgRehabilitacja_czchow_7.jpgRehabilitacja_czchow_8.jpgRehabilitacja_czchow_9.jpgZOL-Wal-Ruda_1.jpgZOL-Wal-Ruda_10.jpgZOL-Wal-Ruda_2.jpgZOL-Wal-Ruda_3.jpgZOL-Wal-Ruda_4.jpgZOL-Wal-Ruda_5.jpgZOL-Wal-Ruda_6.jpgZOL-Wal-Ruda_7.jpgZOL-Wal-Ruda_8.jpgZOL-Wal-Ruda_9.jpgzol_przybyslawice_1.jpgzol_przybyslawice_10.jpgzol_przybyslawice_2.jpgzol_przybyslawice_3.jpgzol_przybyslawice_4.jpgzol_przybyslawice_5.jpgzol_przybyslawice_6.jpgzol_przybyslawice_7.jpgzol_przybyslawice_8.jpgzol_przybyslawice_9.jpgA1.jpgDojazd_1.pngDojazd_2.pngGlogoczow_1.jpgGlogoczow_2.jpgGlogoczow_3.jpgL1.jpgL2.jpgL3.jpgP1.jpgP2.jpgP3.jpgP4.jpgP5.jpgNurs-Klink_życzenia.pngRehabilitacja_czchow_1.jpgRehabilitacja_czchow_10.jpgRehabilitacja_czchow_11.jpgRehabilitacja_czchow_12.jpgRehabilitacja_czchow_2.jpgRehabilitacja_czchow_3.jpgRehabilitacja_czchow_4.jpgRehabilitacja_czchow_5.jpgRehabilitacja_czchow_6.jpgRehabilitacja_czchow_7.jpgRehabilitacja_czchow_8.jpgRehabilitacja_czchow_9.jpgPneumokoki.pngZycenia_swiateczne.pngmałopolska.pngpowiat_tarnowski.pngradlow.png