Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Odsłony: 20559

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL) IM. BŁ. KAROLINY KÓZKI W WAŁ-RUDZIE

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wał-Rudzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wał-Rudzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wał-Rudzie ZOL-Wal-Ruda 3 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wał-Rudzie

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL) IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PRZYBYSŁAWICACH

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice
 

 

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy (ZOL) Nurs-Klinik, jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem przede wszystkim leczenie, opiekę i pielęgnację oraz rehabilitację wobec osób, u których został zakończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego ale ze względu na stan zdrowia oraz powstałe deficyty w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego wymagają profesjonalnej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego.

Dla naszych pacjentów oferujemy:

  • Opiekę sprawowaną przez pielęgniarki i opiekunki medyczne
  • Opiekę lekarską
  • Pełną rehabilitację medyczną
  • Leczenie farmakologiczne
  • Leczenie żywieniowe
  • Zapewnienie konsultacji specjalistycznych
  • Zapewnienie badań diagnostycznych
  • Ustalenie i stosowanie diety
  • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
  • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie i w warunkach środowiska domowego

 

ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM

Osoba przyjęta do ZOL ponosi w chwili obecnej pełne koszty  pobytu.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Nurs-Klinik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi sprzedaż usług opiekuńczo-leczniczych po cenie komercyjnej. Zakład zawiera z każdym pacjentem kwalifikującym się do ZOL lub jego opiekunem umowę cywilno-prawną, która zawiera warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycznych, oraz koszty pobytu.

Do przyjęcia na miejsce komercyjne wymagana jest również dokumentacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych . Termin przyjęcia musi być wcześniej ustalony z Dyrekcją Nurs-Klinik.

Nasze zakładu zlokalizowane są wsi z dala od zgiełku miejskiego co zapewnia pacjentom optymalne warunki leczenia i rehabilitacji. W okresie letnim stwarza warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu.

W ośrodkach dysponujemy obecnie 44 miejscami w ZOL o profilu ogólnym.
Podopieczni przebywają w pokojach 2 - 4 osobowych, część pokoi wyposażonych jest w telewizję, dysponujemy salą rehabilitacyjną, łazienkami wyposażonymi w wszystkie udogodnienia dla niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Nurs-Klinik_(0).jpgNurs-Klinik_(1).jpgNurs-Klinik_(10).jpgNurs-Klinik_(12).jpgNurs-Klinik_(14).jpgNurs-Klinik_(15).jpgNurs-Klinik_(15b).jpgNurs-Klinik_(16).jpgNurs-Klinik_(17).jpgNurs-Klinik_(18).jpgNurs-Klinik_(19).jpgNurs-Klinik_(2).jpgNurs-Klinik_(20).jpgNurs-Klinik_(21).jpgNurs-Klinik_(3).jpgNurs-Klinik_(4).jpgNurs-Klinik_(5).jpgNurs-Klinik_(6).jpgNurs-Klinik_(7).jpgNurs-Klinik_(8).jpgRehabilitacja_czchow_1.jpgRehabilitacja_czchow_10.jpgRehabilitacja_czchow_11.jpgRehabilitacja_czchow_12.jpgRehabilitacja_czchow_2.jpgRehabilitacja_czchow_3.jpgRehabilitacja_czchow_4.jpgRehabilitacja_czchow_5.jpgRehabilitacja_czchow_6.jpgRehabilitacja_czchow_7.jpgRehabilitacja_czchow_8.jpgRehabilitacja_czchow_9.jpgZOL-Wal-Ruda_1.jpgZOL-Wal-Ruda_10.jpgZOL-Wal-Ruda_2.jpgZOL-Wal-Ruda_3.jpgZOL-Wal-Ruda_4.jpgZOL-Wal-Ruda_5.jpgZOL-Wal-Ruda_6.jpgZOL-Wal-Ruda_7.jpgZOL-Wal-Ruda_8.jpgZOL-Wal-Ruda_9.jpgzol_przybyslawice_1.jpgzol_przybyslawice_10.jpgzol_przybyslawice_2.jpgzol_przybyslawice_3.jpgzol_przybyslawice_4.jpgzol_przybyslawice_5.jpgzol_przybyslawice_6.jpgzol_przybyslawice_7.jpgzol_przybyslawice_8.jpgzol_przybyslawice_9.jpgA1.jpgDojazd_1.pngDojazd_2.pngGlogoczow_1.jpgGlogoczow_2.jpgGlogoczow_3.jpgL1.jpgL2.jpgL3.jpgP1.jpgP2.jpgP3.jpgP4.jpgP5.jpgNurs-Klink_życzenia.pngRehabilitacja_czchow_1.jpgRehabilitacja_czchow_10.jpgRehabilitacja_czchow_11.jpgRehabilitacja_czchow_12.jpgRehabilitacja_czchow_2.jpgRehabilitacja_czchow_3.jpgRehabilitacja_czchow_4.jpgRehabilitacja_czchow_5.jpgRehabilitacja_czchow_6.jpgRehabilitacja_czchow_7.jpgRehabilitacja_czchow_8.jpgRehabilitacja_czchow_9.jpgPneumokoki.pngZycenia_swiateczne.pngmałopolska.pngpowiat_tarnowski.pngradlow.png