Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Drukuj
Odsłony: 20670

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL) IM. BŁ. KAROLINY KÓZKI W WAŁ-RUDZIE

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wał-Rudzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wał-Rudzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wał-Rudzie ZOL-Wal-Ruda 3 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wał-Rudzie

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL) IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W PRZYBYSŁAWICACH

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL Przybysławice
 

 

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy (ZOL) Nurs-Klinik, jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem przede wszystkim leczenie, opiekę i pielęgnację oraz rehabilitację wobec osób, u których został zakończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego ale ze względu na stan zdrowia oraz powstałe deficyty w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego wymagają profesjonalnej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego.

Dla naszych pacjentów oferujemy:

 

ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM

Osoba przyjęta do ZOL ponosi w chwili obecnej pełne koszty  pobytu.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Nurs-Klinik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi sprzedaż usług opiekuńczo-leczniczych po cenie komercyjnej. Zakład zawiera z każdym pacjentem kwalifikującym się do ZOL lub jego opiekunem umowę cywilno-prawną, która zawiera warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycznych, oraz koszty pobytu.

Do przyjęcia na miejsce komercyjne wymagana jest również dokumentacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych . Termin przyjęcia musi być wcześniej ustalony z Dyrekcją Nurs-Klinik.

Nasze zakładu zlokalizowane są wsi z dala od zgiełku miejskiego co zapewnia pacjentom optymalne warunki leczenia i rehabilitacji. W okresie letnim stwarza warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu.

W ośrodkach dysponujemy obecnie 44 miejscami w ZOL o profilu ogólnym.
Podopieczni przebywają w pokojach 2 - 4 osobowych, część pokoi wyposażonych jest w telewizję, dysponujemy salą rehabilitacyjną, łazienkami wyposażonymi w wszystkie udogodnienia dla niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.